Prírodné humínové kyseliny: Výhodná alternatíva pre zdravie chovov

Zabezpečenie dobrého produkčného zdravia hospodárskych zvierat je ekonomicky náročná úloha. Vysoké náklady na antibiotiká a iné liečivá, ktoré v konečnom dôsledku zhoršujú kvalitu produkcie pritom môžu byť nahradené prírodnou alternatívou. Prírodné humínové kyseliny sa na základe doterajších skúseností z praxe ako aj výskumnej činnosti ukazujú ako účinná a reálna ekonomická alternatíva na prevenciu produkčných chorôb.

Viac si môžete prečítať v odbornej prílohe roľníckych novín „Dojnice„.