Certifikáty kvality

Naše produkty HUMAC® Natur AFM sú držiteľmi certifikátu GMP+FSA. Ten je významným medzinárodne uznávaným dokumentom špeciálne pre sféru poľnohospodárstva a krmív. Deklaruje, že produkty sú vyrábané a obchodované bezpečným a hygienickým spôsobom. Každoročným auditom v našej spoločnosti prechádzajú všetky oblasti výroby i distribúcie týchto výrobkov – nezávadnosť základných surovín, bezpečnosť obalových materiálov, prísne vzorkovanie vstupov i výstupov pre detailnú možnosť dohľadania, dodržiavanie striktných interných smerníc – dezinfekcia, pravidelná údržba a čistenie strojov a zariadení, riadenie dokumentácie, dôkladný HACCP plán, ale i kontrola kvality služieb našich distribútorov a partnerských spoločností. Za vysokou kvalitou našich produktov si stojíme a máme to aj čierne na bielom.

Certifikát GMP+ Košice
Certifikát GMP+ Rešica

Osvedčenie pre krmivársky podnik ÚKSÚP

Osvedčenie pre krmivársky podnik

Schválenie veterinárneho prípravku ÚŠKVBL

Schválenie veterinárneho prípravku

Kosher certifikát

Certifikát Kosher, ktorý deklaruje používanie čisto prírodných materiálov v súlade s extrémnymi požiadavkami na kvalitu a čistotu výrobného procesu.

Kosher certifikát

Certifikáty produktov

Certifikát produktu HUMAC® Natur
Certifikát produktu HUMAC® Natur AFM
Certifikát produktu HUMAC® Natur AFM Monogastric
Certifikát produktu HUMAC® Natur AFM MycotoxiSorb
Certifikát produktu HUMAC® Natur AFM Pufer
Certifikát produktu HUMAC® Welfare
Certifikát produktu HUMAC® Agro

Certifikát člena Asociácie výrobcov organických hnojív

Certifikát člena AVOH