Kŕmne suroviny rady HUMAC® Natur AFM v chove ošípaných

Najdôležitejším článkom pre dosiahnutie priaznivých ekonomických výsledkov je kvalita a zloženie kŕmnej dávky. Kvalitné a nutrične vyvážené krmivo v dobrých zoohygienických podmienkach zabezpečí nielen dobrý zdravotný stav zvierat, ale hlavne ekonomicky prosperujúci chov s návratnosťou investícii s dosiahnutím dlhodobo kladného hospodárskeho výsledku.

Aj napriek snahe chovateľov zabezpečiť kvalitné krmivo s obsahom všetkých dôležitých nutričných zložiek existuje viac negatívnych faktorov, ktoré v konečnom dôsledku prinášajú pravidelné a nemalé finančné straty. V posledných rokoch je najvážnejším problémom v chove prasiat problém toxínov z krmiva (hlavne mykotoxíny a ťažké kovy), bakteriálnych toxínov a negatívny vplyv škodlivých plynov (hlavne amoniaku), ktoré majú za následok dlhodobé produkčné a reprodukčné problémy ako u mladých zvierat, tak i u starších jedincov vrátane reprodukčného materiálu. Zabezpečiť ekonomiku chovu ošípaných znamená:

 • Dosiahnutie dobrého zdravotného stavu matiek schopných porodiť viacpočetný zdravý a vyrovnaný vrh
 • Eliminovať predpôrodné, pôrodné a popôrodné problémy
 • Zabezpečiť prasiatkam dostatočné množstvo kvalitného mledziva s vysokým obsahom protilátok
 • Minimalizovať úhyny behom celého chovu
 • Zabezpečiť podmienky pre dosiahnutie dobrých prírastkov a optimálnu konverziu prijatých živín
 • Neprekračovať (skracovať) dobu výkrmu
 • Eliminovať náklady na lieky a veterinárne ošetrenie zvierat
 • Zabezpečiť optimálne podmienky ustajnenia (Welfare) a tým minimalizovať dýchacie a tráviace problémy

Prípravky rady HU MAC® Natur AFM – optimálne riešenie

HUMAC® Natur AFM je organicko-minerálna kŕmna surovina s vysokým obsahom humínových kyselín – minimálne 65 %. Je to 100% prírodná látka s vysokou biologickou účinnosťou -prírodný rastový stimulátor. Aplikáciou kŕmnej suroviny HUMAC® Natur AFM dodávame zvieratám minerálne látky a stopové prvky v chelátovej forme, ktorá je ľahko využiteľná v organizme zvierat.
Môžeme tiež použiť prípravok HUMAC® Natur AFM Monogastric s prísadou mravčanu vápenatého, ktorý v doporučenom dávkovaní môženahradiť použitie okysľovadiel, vyväzovačov mykotoxínov, prípravkov proti anémii a na zlepšení Welfare.

Prípravky rady HUMAC® Natur AFM:

 • Majú protektívny účinok na črevnú mukózu – dobrý zdravotný stav čreva zabezpečí i dobrý zdravotný stav zvierat
 • Svojím účinkom majú antiflogistické (protizápalové), absorpčné, antitoxické a antibakteriálne vlastnosti
 • Zlepšujú produkciu a rentabilitu chovu
 • Priaznivo ovplyvňujú využitie živín z kŕmnej dávky, čím zlepšujú konverziu krmiva
 • Zlepšujú vyrovnanosť stáda, znižujú úhyny zvierat
 • Znižujú náklady na lieky, zlepšujú imunitu zvierat
 • Zachytávajú a vyväzujú z organizmu mikrobiálne (mykotoxíny, bakteriálne toxíny a pod) a ostatné toxíny (ťažké kovy, pesticídy, herbicídy, PCB, dioxíny, pozostatky chemických prípravkov a cudzorodých látok)
 • Zlepšujú reprodukčné ukazovatele
 • Priaznivo ovplyvňujú Welfare ustajnených zvierat

V praxi je potvrdené a opodstatnené podávanie prípravkov rady HUMAC® Natur AFM po celú dobu chovu a výkrmu s výrazným výsledkom, ktorým pozitívne ovplyvňujeme ekonomiku chovu:

 • Zlepšujeme zdravotný stav a vyrovnanosť narodených mláďat
 • Znižujeme výskyt hnačkových ochorení nielen u mláďat, ale i u dospelých jedincov
 • Zlepšujeme prírastky a konverziu živín (6-8%)
 • Znižujeme spotrebu krmiva (4-7%)
 • Zabezpečujeme, aby počas vývoja nedošlo k zastavovaniu rastu a vývinu prasiat
 • Znižujeme úhyn (až o 40 %)
 • Zabezpečujeme vyrovnanosť stáda a lepšiu konverziu živín, následne tak skracujeme dobu výkrmu o 4-6 dní, čo je dôležité hlavne na konci výkrmu, kedy je najhoršia konverzia a najvyššie náklady na chov prasiat
 • Znižujeme výdaje na antibiotiká a iné lieky (až o 40 %)

Použitie a dávkovanie

HUMAC® Natur AFM sa primiešava do krmiva alebo je zapracovaný do granúl.
Dávkovanie 0,5 % do krmiva.

HUMAC® Natur AFM Monogastric sa pridáva do krmiva. Môže nahradiť použitie okysľovadiel a vyväzovačov mykotoxínov.
Dávkovanie 0,5 – 1,0 % do krmiva.

V prípade výskytu hnačkových ochorení doporučujeme 2-3x zvýšiť preventívnu dávku po dobu minimálne S dní. Kŕmne suroviny sú bez ochrannej doby, pripravené krmivo môže byť ihneď skrmované.

Zdravá matka – prasnica – zdravý a vyrovnaný vrh – základný pilier ekonomiky chovu

 • Výrazné a pravidelné ruje.
 • Zníženie embryonálnej mortality stabilizáciou transformácie bielkovín, znížením úrovne močoviny a podporou činnosti žltého telieska pre tvorbu progesterónu a redukciou tvorby PGF 2a.
 • Schopnosť udržať plod a doviesť proces gravidity do štandardného pôrodu.
 • Nízka úroveň infekčných a metabolických ochorení (zápchy, zápalové procesy, znížený príjem krmiva, … ).
 • Primeraná telesná kondícia – základ pre mliečnosť a nasledujúcu reprodukciu.
 • Lepšie využitie živín pre výživu nielen matky, ale aj plodov. Rovnomerný prísun živín pre plody, ktoré sa nachádzajú nielen v tele, ale aj v rohoch maternice.
 • Minimalizácia pôrodných a popôrodných komplikácií (tráviace problémy, MMA syndróm, ostatné zápalové problémy, rýchla regenerácia po pôrode, … ).
 • Dostatočný rozsah a obsah laktoflóry v tráviacom trakte, na sliznici pohlavných orgánov a mliečnej žľazy.
 • Vyrovnaný prísun živín mláďatám, t.j. dostatok mlieka. Nedostatočná mliečnosť prasníc je príčinou hladovej horúčky (najskôr neinfekčnej, potom infekčnej E. coli a Klostrídie – hnačky – vysoké úhyny). Až 90 % hnačiek v období po pôrode je spôsobených hladovou horúčkou.
 • Zdravé, početné a vyrovnané vrhy – správna bilancia živín behom gravidity. Následkom nevyrovnaného vrhu sú slabší Jedinci pri kojení vytlačovaní silnejšími.
 • Kvalitné a na protilátky bohaté mledzivo.

Obdobie od kojenia po odstav – kvalitný štart pred efektívnym výkrmom

 • Preventívny účinok proti hnačkám, dyspepsiám a akútnym intoxikáciám, zvýšenie chuti do jedla.
 • Rýchly vývoj a rast prasiatok, minimálne úhyny.
 • Stabilizácia pH v tráviacom trakte a následne i v organizme, krvi.
 • Zmena zloženia črevnej a bachorovej mikroflóry v prospech symbiotických mikroorganizmov.
 • Zvýšenie denných prírastkov.
 • Zníženie spotreby krmiva na kg prírastku.
 • Zníženie úhynov.
 • Zníženie nákladov na antibiotiká a iné lieky.
 • Výrazné zníženie maštaľného zápachu.
 • Stimulácia tvorby pankreatických a črevných enzýmov.
 • Stimulácia receptorov imunitného systému v črevných klkoch pri ochrane proti patogénom.
 • Obmedzenie množenia patogénnych baktérií – katalyzačnými procesmi zasahujú prípravky do metabolizmu proteínov a sacharidov u mikróbov, čo vedie k inhibícii množenia patogénnych baktérií.
 • Podpora prirodzenej schopnosti organizmu zabraňovať replikácii a šíreniu vírusov.

Obdobie od odstavu do ukončenia výkrmu – efektívny výkrm

 • HUMAC® Natur AFM Monogastric (alebo HUMAC® Natur AFM s okysľovadlami) spoločne s laktobacilami znižujú pH a udržujú ho na fyziologickej úrovni. Zabezpečujú resorpciu živín z črevného traktu a udržujú požadovanú štruktúru symbiotických, zdraviu prospešných mikroorganizmov a súčasne zabraňujú rastu a množeniu patogénnej mikroflóry.
 • Udržujú stabilné pH s podporou množenia lactobacilov – baktérie prirodzenej mikroflóry, ktorá chráni sliznicu celého tenkého čreva pred adherenciou – prichytávaním sa patogénnych mikroorganizmov a ich následným pomnožením.
 • Vytvárajú prirodzenú štruktúru čreva, ktorý je najvýznamnejším imunologickým orgánom.
 • Majú protizápalový účinok – tlmí vylučovanie prozápalových cytokínov. Súčasne podporujú vylučovanie protizápalových cytokínov, čím je podporený rast obranyschopnosti organizmu.
 • Dodávajú makroprvky a mikroprvky, ktoré sú potrebné na tvorbu rôznych enzýmov a látok zúčastňujúcich sa na metabolizácii živín a na detoxikačných reakciách.
 • Majú vysokú schopnosť viazať voľné radikály, ktoré vznikajú pri detoxikáciách rôznych cudzorodých látok, pri zápaloch a infekciách.
 • Svojimi adsorpčnými schopnosťami eliminujú toxíny, ktoré produkujú enterotoxigénne E. coli.
 • Sú veľmi účinným pufrom a udržujú pH na požadovanej úrovni. Tým sa vysvetľuje ich pozitívny účinok na hnačky vyvolané hnilobnými baktériami (napr. E. coli, Klostrídie, atd.), ktoré sa prejavia pri zvýšení pH čreva.
 • Viažu na seba maštaľné (črevné) plyny, tým sa zlepšuje i mikroklíma (maštaľný zápach) a následne sú i menej atakované dýchacie cesty, čím dosiahneme nižšieho výskytu respiračných ochorení.
 • Viažu vírusy – zabraňujú ich prieniku do organizmu a množeniu.
 • Potláčajú poodstavové hnačky bez plošnej medikácie antibiotikami v období odstavu. Tento spôsob prevencie zastavuje rast pôvodcov hnačiek bez úbytku prirodzenej, tzv. ,,prospešnej“ mikroflóry. Po čase, keď prestanú antibiotiká účinkovať, sa v čreve s nedostatočným počtom laktobacilov opäť premnožia patogénne baktérie a hnačky sa môžu opakovať. Podávaním antibiotík na prevenciu poodstavových hnačiek u prasiat neliečime skutočnú príčinu hnačky. Problémom Je aj postupne vznikajúca rezistencia na antibiotiká a ich náhrada stále drahšími preparátmi.
 • Účinne nahradzujú zinkové prípravky. Prídavok zinku na jednej strane zabíja patogénne mikroorganizmy (prenáša zviera cez obdobie možného onemocnenia), ale súčasne poškodzuje steny čriev, čo má za následok i zvýšenou citlivosť na rôzne patogénne mikroorganizmy. Súčasne sa poškodením čriev znižuje absorpcia živín.

HUMAC® Natur AFM znižuje hladinu kontaminantov v organizme zvierat a následne tak zlepšuje ich reprodukčné ukazovatele. Účinky kontaminantov na plodnosť a pôrodnosť:

 • U samíc to sú slabé a nepravidelné ruje, neschopnosť udržať plod a doviesť tak proces gravidity do štandardného pôrodu. Pravidelné pôrody s početnými vrhy zdravých prasiat sú základom zdravej ekonomiky chovu prasiat.
 • U samcov je to znížená mobilita a vitalita spermií a tým i schopnosť prirodzeného oplodnenia samíc a následne i prirodzeného prenosu svojho genetického materiálu na budúce potomstvo.

Ekonomická analýza prevádzkových pokusov s kŕmnou surovinou HUMAC Natur:

Náklady: nákup HUMAC® Natur AFM: nákup 1,90 €/kg

 • pri priemernej dennej spotrebe krmiva 2,0 kg/ks /pri výkrme na hmotnosť 120 kg/ks /na 150 dní , spotreba krmiva = 150 x 2,0 = 300 kg ,
  konverzia krmiva = k = 300 kg/ks : 120 kg/ks = 2,5 kg/kg prírastku
 • pri dávkovaní HUMAC® Natur AFM 0,5 % do 100 kg krmiva = 0,5 kg/100 kg = 0,80 €/100 kg,
  náklady na spotrebu krmiva 300 kg = 300 kg x 0,80 €/100 kg = 2,40 €/ks
  t.j. náklady na KD: 2,40 €/ks : 150 dní = 0,016 €/deň skrmovania

Výnosy:

 1. úspora zhodnotenia krmiva = zníženie konverzie o min. 10% t.j. k = (2,5 – 2,5) = 2,25 kg/kg prírastku
  úspora krmiva /ks = 120 x 2,25 = 270 kg/ks, t.j. 300 kg/ks – 270 kg/ks = 30 kg/ks
  pri cene krmiva cca 30 €/100 kg , úspora/ks = 30 x 550/100 = 9 €/ks
 2. nárast denných prírastkov sa predpokladá min. o 7%
  priemerný prírastok 8,4 kg živ.hm. naviac , t.j. pri výkupe 1,15 €/kg živ. hm.
  výnos = 1,15 €/kg x 8,4 kg = 9,66 €/ks
  môžeme hodnotiť aj cez zvýšenie obratovosti chovu , 10% = 15 kŕmnych dní,
  15 x náklady na kŕmny deň bez krmiva
 3. úhyn sa zníži oproti súčasnému stavu o 50%- je možné počítať iba na celý chov
 4. úspora veterinárnych liekov a zlepšenie zdravotného stavu
 5. zvýšenie kvality produkcie – lepšie jatočné ukazovatele
 6. lepšie zhodnotenie trusu ošípaných na hnojenie a kompostovanie

Spolu priame vyčísliteľné výnosy 1.a 2. = min. 18,66 €/ks
tj. úspora krmiva = 9 €/ks, naviac produkcia = 9,66 €/ks
Úhyn, úspora liekov, lepšie jatočné ukazovatele, zhodnotenie trusu /3. – 6./ cca. 3 €/ks
Predpokladané výnosy: 18,66 + 3 = 21,66 €/ks
Náklady – výnosy: 21,66 €/ks – 2,40 €/ks = 19,26 €/ks
t.j. návratnosť nákupu HUMAC® Natur AFM = 21,66 : 2,40 = 9,025 x sa vrátia vložené náklady na
nákup
Pri predajnej cene mäsa 1,15 €/kg ž.hm., výsledok výkrmu je 120 kg x 1,15 €/kg = 138,00 €
Úspora priamych nákladov 19,26 € predstavuje zlepšenie ekonomických parametrov
minimálne o 7 %.