Spoločnosť HUMAC s.r.o. sa od svojho vzniku v roku 2004 zameriava na vytvorenie takého radu produktov, ktoré prispievajú k ozdraveniu celého potravinového reťazca pôda – rastliny – zvieratá – človek. Snahou kolektívu firmy a osobnou snahou bolo za posledných 16 rokov zavŕšiť vývoj produktov na báze prírodných humínových látok s vysokým obsahom humínových kyselín pre humánne použitie. Cieľom bolo využiť pozitívne vlastnosti humínových kyselín, ktoré sú dokázané v množstve vedeckých publikácií.

Všetky produkty firmy sú vyrábané v 100% prírodnej kvalite z humínových látok získaných ťažbou Leonarditu. V súčasnosti úspešne vyrábame výrobky pre pôdu vo forme pôdnych kondicionérov, veterinárne prípravky, kŕmne suroviny pre zvieratá, špecifické výrobky pre znižovanie emisií v živočíšnej výrobe a výrobky na znižovanie znečistenia životného prostredia (ťažké kovy a toxíny).

Ing. Gejza Szanyi, konateľ spoločnosti