Spoločnosť HUMAC s.r.o. v Košiciach sa od svojho vzniku v roku 2008 zameriava na vytvorenie takého radu produktov na báze humínových kyselín, ktoré prispievajú k ozdraveniu celého potravinového reťazca pôda – rastliny – zvieratá – človek. Vznikajú hlavne produkty na pôdu, široký sortiment produktov pre zvieratá. Snahou kolektívu firmy bolo za posledných 16 rokov zavŕšiť vývoj produktov s obsahom humínových kyselín pre humánne použitie. Cieľom bolo využiť pozitívne vlastnosti aktivovaných humínových kyselín, hlavne ich afinitu k viazaniu ťažkých kovov a toxínov, ktoré sú dokázané v množstve vedeckých publikácií.

Všetky produkty firmy sú vyrábané v 100% prírodnej kvalite z humínových látok získaných ťažbou leonarditu z ložiska, ktoré je majetkom konzorcia firiem s účasťou aj našej spoločnosti. V súčasnosti sme výrobcom výrobkov pre pôdu vo forme pôdnych kondicionérov, pre zvieratá veterinárne prípravky, kŕmne suroviny, špecifické výrobky na znižovanie toxicity životného prostredia.

Spoločnosť je registrovaným krmivárskym podnikom s číslom SK 100900, C1V, E so sídlom v Rešici pri Košiciach. Produkty HUMAC® sú vyrábané s certifikátom HACCP a GMP+ FSA.

Ing. Gejza Szanyi, konateľ spoločnosti