Kŕmne suroviny rady HUMAC® Natur AFM v chove hydiny

HUMAC® Natur AFM je organicko-minerálna kŕmna surovina s vysokým obsahom humínových kyselín. Je to 100% prírodná látka s vysokou biologickou účinnosťou – prírodný rastový stimulátor. Aplikáciou kŕmnej suroviny HUMAC® Natur AFM dodávame zvieratám minerálne látky a stopové prvky v chelátovej forme, ktorá je ľahko využiteľná v organizme zvierat.

Pridaním kŕmnej suroviny HUMAC® Natur AFM do krmiva sa upravuje črevná mikroflóra – bráni sa rozmnožovaniu škodlivej a naopak podporuje sa rast užitočnej mikroflóry. Tlmí vznik zápalov a podporuje imunitu. Priaznivo pôsobí na pH tráviacej sústavy. Zabraňuje vstrebávaniu toxických kovov, cudzorodých látok, plesňových toxínov a iných pre organizmus jedovatých zlúčenín z tráviaceho aparátu, ktoré sa vylučujú trusom zvierat. Priaznivo zlepšuje využitie krmiva a jeho nutričných zložiek, čím sa zlepšuje konverzia krmiva.
Zlepšuje mikroklímu v halách absorbovaním hlavne dusíkatých a ostatných látok v plynnej forme, následkom čoho sa podstatne znižujú emisie škodlivých (skleníkových) plynov.
Pre hydinu ako monogastrické zvieratá bol vyvinutý prípravok HUMAC® Natur AFM Monogastric s prísadou mravčanu vápenatého. Jeho použitie v doporučenom dávkovaní môže nahradiť použitie okysľovadiel a vyväzovačov mykotoxínov.

Optimalizácia ekonomiky chovu hydiny

Rovnako ako u iných druhov zvierat, aj u hydiny humínové kyseliny urýchľujú celkový metabolizmus bunky, podporujú bunkové dýchanie a tvorbu energie, čo stimuluje organizmus k zvýšenému príjmu živín, vylučovaniu väčšieho množstva tráviacich štiav, podpore imunity a celkového zdravotného stavu. Výsledkom je zrýchlený rast, vyššia produkcia a lepšia odolnosť voči chorobám.
V chovoch hydiny vykazuje použitie kŕmnych surovín rady HUMAC® Natur AFM najmä tieto pozitívne účinky:

 • zvýšenie denných prírastkov (o 6-8%)
 • zníženie spotreby krmiva na kg prírastku (o 4-7%)
 • zníženie úhynu hlavne u mladých kurčiat, ale aj u dospelých jedincov (o 40-50%)
 • zvýšenie znášky u nosníc (priemerne o 4%) ako výsledok predlženia znáškovej krivky, čo je odrazom lepšieho zdravotného stavu nosníc
 • vyššia jatočná výťažnosť
 • vyšší podiel prsnej a stehennej svaloviny
 • výrazne vyššie senzorické vlastnosti jatočného mäsa
 • zvýšenie vyrovnanosti stáda
 • zlepšenie operenia
 • zníženie výdajov na antibiotiká a iné lieky
 • výrazné zníženie zápachu v hale
 • vylúčenie možnosti vzniku mikrobiálnej rezistencie a prítomnosti rezíduí cudzorodých látok v živočíšnych produktoch
 • mimo zvýšenej produkcie vajec a lepšej liahnivosti sa mierne zvýši hmotnosť vajec, pričom hrúbka škrupiny sa nemení, ale zvýši sa jej pevnosť

Použitie a dávkovanie

HUMAC® Natur AFM sa primiešava do krmiva, alebo je zapracovaný do granúl.
Dávkovanie : 0,5 – 0,7 % do kŕmnej zmesi.

HUMAC® Natur AFM Monogastric sa primiešava do krmiva. Môže nahradiť použitie okysľovadiel a vyväzovačov mykotoxínov.
Dávkovanie 0,7 – 1,0 % do kŕmnej zmesi.

Doporučujeme aplikovať od 1. dňa veku do konca výkrmu/chovu. V prípade výskytu hnačkových ochorení doporučujeme 2-3x zvýšiť preventívnu dávku po dobu minimálne 5 dní. Kŕmne suroviny sú bez ochrannej doby, pripravené krmivo môže byť ihneď skrmované.

Pridávaním kŕmnych surovín rady HUMAC® Natur AFM s vysokým obsahom humínových kyselín do krmiva hydiny môžeme sledovať nasledujúce vplyvy a účinky humínových kyselín a ostatných zložiek:

Detoxikačné schopnosti

Neutralizujú toxíny endogénneho a exogénneho pôvodu. Viažu:

 • toxicky pôsobiace kovy do nerozpustných komplexov, ktoré sú vylučované z tela
 • mikrobiálne toxíny
 • mykotoxíny
 • cudzorodé chemické látky
 • toxíny vznikajúce metabolickými procesmi

Účinky na tráviaci systém

 • stabilizujú pH v tráviacom trakte a následne i v organizme, krvi
 • ovplyvňujú činnosť a zložene črevnej mikroflóry v prospech symbiotických mikroorganizmov
 • podporujú hormonálnu aktivitu a tvorbu pankreatických enzýmov a tým rozklad živín na jednoduché látky (monosacharidy, aminokyseliny, mastné kyseliny)
 • pozitívne ovplyvňujú všetky funkcie tráviaceho systému – trávenie a resorpciu živín – lepšie využitie proteínov a ostatných nutričných zložiek
 • zvyšujú apetít zvierat
 • predchádzajú tráviacim poruchám – hnačka, zápcha, čím výrazne ovplyvňujú kvalitu a vlhkosť ovzdušia a podstielky (dýchacie problémy a zápaly behákov)
 • udržujú pomer C:P, ktorý je dôležitý pre vývoj kostí, dÍžku behákov a imunitný systém. Optimalizáciou pomeru Na:Cl:K ovplyvňujú príjem a konverziu krmiva, pH, acidobázickú rovnováhu, pevnosť kostí, kvalitu škrupín vajec a pod.
 • dodávaním stopových prvkov v chelátovej forme a ich optimálnym využitím z kŕmnej zmesi ovplyvňujú takmer všetky hormonálne, enzymatické a metabolické funkcie

Účinky na pečeň

 • ovplyvňujú regeneračné schopnosti pečeňového tkaniva
 • aktívne sa podieľajú na pečeňovom metabolizme
 • ovplyvňujú funkcie pečene a čiastočne ju chránia pred chorobami alebo poruchami

Zvyšujú biologickú dostupnosť základných živín a stopových prvkov

 • zlepšujú transport živín a minerálnych látok do buniek, zlepšujú využitie nutričných zložiek z krmiva
 • aktívne ovplyvňujú transportné mechanizmy prenosu makro a mikroelementov a stopových prvkov z čreva do organizmu zvierat

Antibakteriálne, antimykotické a antivírusové účinky

 • katalyzačnými procesmi zasahujú do metabolizmu proteínov a sacharidov mikróbov, čo vedie k inhibícii množení patogénnych baktérií
 • podporujú prirodzenú schopnosť organizmu zabraňovať replikácii a šíreniu vírusov

Účinky na imunitný systém

 • stimulujú receptory imunitného systému v črevných klkoch pri ochrane proti patogénom
 • aktiváciou imunokompetentných buniek podporujú a regulujú aktivitu imunitného systému a zvyšujú obranyschopnosť organizmu
 • optimalizáciou metabolického prostredia skvalitňujú imunologickú odozvu zvierat po ich vakcinácii
 • znižujú produkciu stresových hormónov a pomáhajú eliminovať tepelný a transportný stres. Správne využitie minerálov ako aj tvorba vitamínov pomáha zvieratám sa vyrovnávať s tepelnou záťažou (tepelným stresom) pri nedostatočnej tepelnej regulácii prostredia v hale

Znižujú zápach v halách

 • znižujú množstvá prchavého amoniaku a CO2. Obsah amoniaku od 10 ppm poškodzuje povrch pľúc, ale množstvo nad 50 ppm môže výrazne ovplyvniť ekonomiku chovu a to vplyvom na rýchlosť rastu hydiny. Prebytok CO2 mimo dýchacích problémov môže spôsobiť i vážne ohrozenie imunity zvierat.
 • Nezanedbateľne sú i nižšie nároky na ventiláciu ovzdušia.

Protizápalové, analgetické a antireumatické vlastnosti

 • humínové kyseliny sa uplatňujú pri liečbe postihnutia pohybového aparátu (poškodenie a zápaly svalov, kÍbov, väzov, šliach a kostí, svalové kŕče), zápalov žíl, hematómov, výronov a kožných ochorení rôzneho pôvodu
 • výrazne ovplyvňujú tvorbu protizápalových a inhibíciu prozápalových cytokínov