Certifikát produktu

„Kŕmna surovina vyrobená z aktivovaného Leonarditu s vysokým obsahom humínových kyselín.“

Ideálny komponent pre výrobu bezpečných a účinných kŕmnych zmesí.“

„Určené pre všetky druhy zvierat.“

„Vhodná pre použitie v ekologickom hospodárstve.“

 • Podporuje normálne fungovanie imunitného systému
 • Podporuje dobré zdravie tráviaceho systému
 • Obsahuje široké spektrum prirodzene sa vyskytujúcich makro-, mikro- a stopových prvkov
 • Pomáha udržiavať produkčne zdravie stáda
 • Podporuje funkčný metabolizmus

Charakteristika

HUMAC® Natur AFM je 100% prírodná kŕmna surovina s vysokým obsahom humínových kyselín (+ 65 %). Je dodávaný v pôvodnej forme Jemného prášku šedočierneho vzhľadu.

Biologické a fyzikálne vlastnosti humínových kyselín sú veľmi dobre preukázané vo výskume a praxi.

Účinnosť

Aplikáciou prípravkov dodávame zvieratám minerálne látky a stopové prvky v chelátovej forme, ktorá je ľahko využiteľná v organizme zvierat.

Pôsobia detoxikačne a antisepticky. Podporujú baktericídnu, antivírusovú a fungicídnu ochranu organizmu. Používajú sa ako prevencia a podpora liečby hnačkových ochorení, dyspepsií a rôznych intoxikácií. Pôsobia stimulačne na tráviaci proces pri intenzívnej výžive na vysokú úžitkovosť. Podporujú reprodukčné ukazovatele zvierat a produkciu živočíšnych produktov bez rezíduí cudzorodých látok.

Účinnou látkou prípravkov sú humínové kyseliny, ktoré majú vysokú adsorpčnú kapacitu, viažu na seba toxické látky v tráviacom systéme zvierat (toxíny, ťažké kovy, PCB, toxické látky vznikajúce pri metabolizme), ktoré sa nimi vylučujú trusom. Zaisťujú detoxikáciu organizmu, podporujú imunitný systém a aktivujú metabolizmus. Stabilizujú pH v celom tráviacom systéme zvierat, optimalizujú tráviace pochody a podporujú množenie a činnosť symbiotickej mikroflóry.

Prípravky zlepšujú konverziu krmiva, podporujú produkciu pankreatických enzýmov, znižujú úhyn a zabezpečujú dobré produkčné zdravie zvierat.

Dosiahnuté výsledky v chove hospodárskych zvierat

 • zvýšenie denných prírastkov (cca o 8 %) a lepšia konverzia krmiva (cca o 7 %)
 • zníženie úhynov u mláďat i dospelých jedincov (cca o 40 %)
 • u kráv má vplyv na zvýšenú produkciu mlieka (o 1 – 1,5 litra), vyššie hodnoty tuku a bielkovín v mlieku, zníženie gynekologických problémov, ochorení kopýt, paznechtov a vemena, obmedzený výskyt mastitíd
 • stabilizácia fyziologického pH bachora u prežúvavcov
 • zlepšenie plodnosti, skracuje sa is perióda (u kráv cca o 11 dní)
 • zvýšenie produkcie u nosníc (cca o 4 %), výrazné zníženie podielu poškodených vajec
 • výrazné zníženie zápachu výkalov a močoviny (NH3 až o 64 %)
 • zníženie dýchacích problémov
 • podstatné zníženie hnačiek u mladých i dospelých zvierat
 • lepšia kondícia i jednotnosť stáda (chovu), zníženie brakácie
 • zvládnutie stresov – znížená produkcia stresových hormónov, obmedzenie kanibalizmu
 • stimulácia imunologického systému – hlavne u mláďat
 • zníženie nákladov na antibiotiká a ostatné liečivá

Dávkovanie

HUMAC® Natur AFM sa primiešava do krmiva a krmivo môže byť ihneď skrmované. Kŕmne suroviny sú bez ochrannej doby.

Hovädzí dobytok (dospelé zvieratá)100 -150 g / deň / kus
0,3 – 0,5 % do krmiva
Teľatá20 – 40 g / deň / kus
do mlieka / vody
Prasatá0,5 % do krmiva
Odstavčatá 0,5 % do krmiva
Hydina 0,4 – 0,7 % do krmiva
Kone, ovce, králiky0,5 – 1,0 % do krmiva

Technické parametre

Humínové kyseliny v sušinemin. 65 %
Voľné humínové kyseliny v sušinemin. 60 %
Ďalšie látky v sušine
Fulvonové kyselinymin. 5%
Vápnik (Ca)42 278 mg/kg
Horčík (Mg)5 111 mg/kg
Železo (Fe)19 046 mg/kg
Meď (Cu)15 mg/kg
Zinok (Zn)37 mg/kg
Mangán (Mn)142 mg/kg
Kobalt (Co)1,24 mg/kg
Selén (Se)1,67 mg/kg
Vanád (V)42,1 mg/kg
Molybdén (Mo)2,7 mg/kg
Všetky v prírode sa vyskytujúce stopové prvkyv μg/kg
Vlastnosti
Veľkosť častícdo 100 μm
Vlhkosťmax. 15 %

Bezpečnosť

HUMAC® Natur AFM je absolútne bezpečný a neobsahuje žiadne nebezpečné látky. HUMAC® Natur AFM sa dodáva v práškovej horme a pri vdýchnutí môže spôsobiť podráždenie.

HUMAC® Natur AFM nie je toxický pre zvieratá a ľudí.

Balenia

100 g, 500 g, 3 kg, 5 kg, 25 kg, big bagy 500 kg a 1000 kg

Doba použiteľnosti

24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania

Ďalšie informácie

Všeobecný popis účinku

 • Svojím pufračným účinkom stabilizuje pH bachorového prostredia a adsorpčným spôsobom vychytáva nežiaduce metabolity a toxické látky a vynáša ich z tráviaceho systému.
 • Tlmí vznik zápalov a podporuje imunitu.
 • Udržuje optimálne pH v organizme.
 • Účinná látka – humínové kyseliny – sú prirodzenou zložkou krmiva zvierat, pretože sú prítomné v pitnej vode (rovnako ako vo vodách stojatých, ktoré majú zvieratá v obľube).
 • Výrazne pozitívne ovplyvňujú základné životné funkcie jednotlivých orgánov a celého organizmu ako celku.
 • Svojou pufrovacou kapacitou udržuje acidobázickú rovnováhu organizmu.
 • Má výrazný vplyv na udržiavanie biologickej homeostázy organizmu zvierat.
 • Účinná prevencia metabolickej acidózy a alkalózy.
 • Má protektívny účinok na črevnú mukózu – dobrý zdravotný stav čreva zabezpečuje i dobrý zdravotný stav zvieraťa.
 • Svojím účinkom a zložením má antiflogistické, adsorpčné, antitoxické a antibakteriálne vlastnosti.
 • Zlepšuje produkciu a rentabilitu chovu.
 • Priaznivo ovplyvňuje využitie živín z kŕmnej dávky, čím zlepšuje konverziu krmiva.
 • Zlepšuje vyrovnanosť stáda.
 • Výrazne znižuje spotrebu antibiotík a ostatných liečiv.
 • Viaže na seba mikrobiálne jedy, plesňové toxíny a iné pre organizmus jedovaté zlúčeniny, napr. amoniak, PCB, dioxíny, ťažké kovy a pod., ktoré sa s nimi vylučujú trusom.

Optimalizácia tráviacich pochodov

Vplyv na tráviaci systém

 • Účinne preventívne pôsobí proti hnačkám, dyspepsiám a akútnym intoxikáciám.
 • Udržuje priemernú motilitu v tráviacom systéme.
 • Udržuje pH v optimálnom fyziologickom rozpätí – efektívne využitie jednotlivých zložiek krmiva, vytváranie a udržiavanie optimálnych fyziologických podmienok na trávenie.
 • Znižuje biosyntézu, resp. podporuje degradáciu biogénnych amínov – histamín.

Vplyv na činnosť bachora

 • Pozitívne ovplyvňuje štruktúru a rozvoj mikroorganizmov.
 • Zvyšuje úroveň bachorovej fermentácie a využitia živín.
 • Ovplyvňuje tvorbu UMK (kyselina propionová, octová a maslová) množstvo a zloženie mlieka.
 • Redukuje nadbytočnú tvorbu NH3 – toxický vplyv na organizmus, hlavne pečeň.
 • Výrazne prispieva k prirodzenej degradácii škodlivých látok a toxínov (mykotoxínov) v rámci bachorovej fermentácie.

Vplyv na činnosť čreva

 • Ochranou a stabilizáciou funkčného stavu sliznice čreva obmedzuje rast a množenie vírusov, parazitov (kokcídie … ), patogénnych baktérii – klostrídie, koliformné baktérie a pod.
 • Podporuje vychytávanie a vylučovanie biogénnych amínov na úrovni GIT a zabraňuje jeho vstrebávaniu do krvného obehu.
 • Úpravou prostredia GIT potláča rast patogénov a podporuje rast a rozvoj symbiotických zdraviu prospešných mikroorganizmov.
 • Viaže endotoxíny a exotoxíny – bráni ich negatívnemu účinku na tráviaci trakt a orgány a pozitívne ovplyvňuje ich sekrečné vlastnosti.
 • Stabilizuje pH v tráviacom trakte a následne i v organizme, krvi.
 • Ovplyvňuje činnosť a zloženie črevnej a bachorovej mikroflóry v prospech symbiotických mikroorganizmov.
 • Podporuje stabilné prostredie čreva a stimuluje reguláciu a tvorbu pankreatických a črevných enzýmov.
 • Stimuluje receptory imunitného systému v črevných klkoch pri ochrane proti patogénom.
 • Pozitívne ovplyvňuje funkcie tráviaceho systému a resorpciu živín, svojimi účinkami v črevnom trakte predchádza tráviacim poruchám – hnačka, zápcha, zvyšuje chuť do jedla.

Vplyv na pečeň

 • Znižuje funkčnú záťaž pečene pri premene amoniaku na močovinu, jeho zachytávaním na úrovni bachora, hlavne pri zvýšenej absorpcii amoniaku a tým stabilizuje energetický metabolizmus a regeneráciu pečeňového tkaniva.
 • Pozitívne ovplyvňuje regeneračné schopnosti pečeňového tkaniva a aktívne ovplyvňuje pečeňový metabolizmus.
 • Ovplyvňuje funkcie pečene a čiastočne ju chráni pred ochorením alebo poruchami.

Zlepšenie reprodukčných ukazovatelov

 • Znižuje embryonálnu mortalitu – stabilizáciou transformácie bielkovín, znížením úrovne močoviny a podporou činnosti žltého telieska pre tvorbu progesterónu a redukciu tvorby PGF 2a (prostaglandin).
 • Reguláciou hladiny sérovej močoviny pozitívne ovplyvňuje fertilitu dojníc, bráni toxickému vplyvu močoviny na vajíčko a spermie po inseminácii. Chráni zárodok pred toxickými vplyvmi, hlavne v období do 12 týždňa, do vytvorenia placenty.
 • Väzbou endotoxínov a exotoxínov ovplyvňuje reprodukčné schopnosti a správny vývoj plodu.

Podpora imunitného systému

 • Vychytávaním toxických látok a stabilizáciou sliznice čreva podporuje a reguluje aktivitu imunitného systému a tým zvyšuje obranyschopnosť organizmu aktiváciou imunokompetentných buniek.
 • Katalyzačnými procesmi zasahuje do metabolizmu proteínov a sacharidov u mikróbov, čo vedie k inhibícii patogénnych mikroorganizmov.
 • Obnovuje elektrolytickú rovnováhu poškodených buniek.

Welfare

 • Zlepšuje pohodu ustajnených zvierat.
 • Zlepšuje mikroklímu v maštali znížením obsahu a koncentrácie emisných plynov (až o 55%).
 • Znižuje produkciu stresových hormónov – zvieratá lepšie znášajú prevádzkový stres – vysoké teploty, zmena prostredia, náhle klimatické zmeny, zmeny stanovišťa, časovo náročné presuny.
 • Stabilizáciou N v pevných a tekutých exkrementoch sa zvyšuje ich využiteľnosť ako dostupného zdroja N pre hnojenie rastlín.