Certifikát produktu

HUMAC Natur s prídavkom oxidu horečnatého – významnej pufrovacej látky. Udržuje optimálne fyziologické pH v organizme. 

Vhodné pre použitie v ekologickom poľnohospodársve

Charakteristika

HUMAC® Natur AFM Pufer je prírodná kŕmna surovina s vysokým obsahom humínových kyselín  s prídavkom oxidu horečnatého – významnej pufrovacej látky.

Jedná sa o 100% prírodný produkt vo forme jemného prášku sivočierneho vzhľadu, s vysokou biologickou  účinnosťou, s pozitívnym vplyvom na stabilizáciu pH bachorového prostredia a ostatným častí tráviacej sústavy. Účinkuje ako prevencia metabolickej acidózy a alkalózy a má protektívny účinok na črevnú mukózu, čím zabezpečujeme u zvierat aj celkovo dobrý zdravotný stav. Vplýva na tvorbu UMK (propionová, octová a maslová), čím ovplyvňuje zloženie a množstvo vyprodukovaného mlieka.

Pridáva sa v malom množstve do kŕmnych zmesí pre vysoko produkčné dojnice počas celého obdobia laktácie, kde okrem priaznivého pôsobenia na pH tráviacej sústavy, zabraňuje vstrebávaniu ťažkých kovov, cudzorodých látok, plesňových a bakteriálnych toxínov a iných pre organizmus jedovatých zlúčenín

Biologické a fyzikálne vlastnosti humínových kyselín sú veľmi dobre preukázané vo výskume a praxi.

Povolené do živočíšnej výroby v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby

Účinnosť

HUMAC® Natur AFM Pufer udržuje optimálne pH bachorového prostredia a ostatných častí tráviacej sústavy bez potreby ďalších pufrov (pri vyváženej kŕmnej dávke).

Výrazne pozitívne ovplyvňuje základné životné funkcie jednotlivých orgánov a celého organizmu ako celku.

Svojou pufrovaciou kapacitou udržuje acidobázickú rovnováhu organizmu a má výrazný vplyv na udržiavanie biologickej homeostázy organizmu zvierat. Účinkuje ako prevencia metabolickej acidózy a alkalózy a má protektívny účinok na črevnú mukózu, čím zabezpečuje u zvierati celkový zdravotný stav. Má vplyv na tvorbu UMK (kyselina propionová, octová a maslová ), čím ovplyvňuje zloženie a množstvo vyprodukovaného mlieka.

Aplikáciou kŕmnej suroviny HUMAC® Natur AFM Pufer do kŕmnej zmesi dojníc okrem priaznivého pôsobenia na pH tráviacej sústavy zabraňujeme vstrebávaniu ťažkých kovov, cudzorodých látok, plesňových a bakteriálnych toxínov a iných pre organizmus jedovatých zlúčenín z tráviaceho aparátu, ktoré sú následne vylučované z organizmu vo výkaloch zvierat.

Aplikáciou kŕmnej suroviny HUMAC® Natur AFM Pufer do kŕmnej zmesi priaznivo ovplyvňujeme využitie živín z kŕmnej dávky, čím sa zlepšuje konverzia krmiva a následne aj celková ekonomika chovu zvierat.

Súčasne dodávame zvieratám minerálne látky a stopové prvky v chelátovej forme, ktoré sú ľahko využiteľné v organizme zvierat.
Súčasne znižujeme emisie škodlivých (skleníkových) plynov.

Dosiahnuté výsledky u produkčných dojníc

 • zvýšená produkcia mlieka (o 1-1,5 litra)
 • vyššie hodnoty tuku a bielkovín v mlieku pri súčasnom zlepšení využitia krmiva
 • zníženie gynekologických problémov, ochorení kopýt, paznechtov a vemena, obmedzenie mastitíd
 • stabilizácia fyziologického pH bachoru
 • výrazné zníženie zápachu výkalov a močovky (emisie NH3\VO 64%)
 • zníženie výskytu dýchacích problémov
 • podstatné zníženie výskytu hnačiek
 • zníženie nákladov na antibiotiká a ostatné liečivá

Dávkovanie

HUMAC® Natur AFM Pufer sa primiešava v malom množstve do kŕmnych zmesí pre vysoko produkčné dojnice počas celého obdobia laktácie.
Krmivo môže byť ihneď skrmované. Kŕmna surovina je bez ochrannej doby.

Produkčné dojnice počas obdobia laktácie do fázy státia na sucho150 – 200 g / deň / kus

Spôsob podania

Prípravok sa primiešava do krmiva, ktoré môže byť ihneď skrmované.

Technické parametre

Humínové kyseliny v sušinemin. 40 %
Ďalšie látky v sušine
Fulvonové kyselinymin. 5%
Oxid horečnatý (MgO)26,4 %
Oxid vápenatý (CaO)2,64 %
Oxid železitý (Fe2O3)2,14 %
Vápnik (Ca)28 185 mg/kg
Horčík (Mg)3 400 mg/kg
Železo (Fe)12 697 mg/kg
Meď (Cu)10mg/kg
Zinok (Zn)27 mg/kg
Mangán (Mn)95 mg/kg
Kobalt (Co)0,83 mg/kg
Selén (Se)1,11 mg/kg
Vanád (V)28 mg/kg
Molybdén (Mo)1,80 mg/kg
Všetky v prírode sa vyskytujúce stopové prvkyv μg/kg
Vlastnosti
Veľkosť častícdo 200 μm
Vlhkosťmax. 15 %

Bezpečnosť

HUMAC® Natur AFM Pufer je absolútne bezpečný a neobsahuje žiadne nebezpečné látky. HUMAC® Natur AFM Pufer sa dodáva v práškovej horme a pri vdýchnutí môže spôsobiť podráždenie.

HUMAC® Natur AFM Pufer nie je toxický pre zvieratá a ľudí.

Balenia

25 kg

Doba použiteľnosti

24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania

Ďalšie informácie

Všeobecný popis účinku

 • Svojím pufračným účinkom stabilizuje pH bachorového prostredia a absorpčným spôsobom vychytáva nežiaduce metabolity a toxické látky a vynáša ich z tráviaceho systému.
 • Tlmí vznik zápalov a podporuje imunitu.
 • Udržuje optimálne fyziologické pH v organizme bez potreby ďalších pufrovacích látok (pri vyváženej kŕmenej dávke).
 • Účinná látka – humínové kyseliny – sú prirodzenou zložkou krmiva zvierat – sú prítomné v pitnej vode (rovnako ako vo vodách stojatých, ktoré majú zvieratá zvlášť v obľube).
 • Výrazne pozitívne ovplyvňuje základné životné funkcie jednotlivých orgánov a celého organizmu ako celku.
 • Svojou pufrovaciou kapacitou udržuje acidobázickú rovnováhu organizmu.
 • Má výrazný vplyv na udržiavanie biologickej homeostázy organizmu zvierat.
 • Účinná prevencia bachorovej metabolickej acidózy a alkalózy.
 • Má protektívny účinok na črevnú mukózu – dobrý zdravotný stav čreva zabezpečuje aj dobrý zdravotný stav zvierat.
 • Svojím účinkom a zložením má antiflogistické, absorpčné, antitoxické a antibakteriálne vlastnosti.
 • Zlepšuje produkciu a rentabilitu chovu.
 • Priaznivo ovplyvňuje využitie živín z kŕmnej dávky, čím zlepšuje konverziu krmiva.
 • Zlepšuje vyrovnanosť stáda.
 • Výrazne znižuje spotrebu antibiotík a ostatných liečiv.
 • Viaže na seba mikrobiálne jedy, plesňové toxíny a iné, pre organizmus jedovaté zlúčeniny, napr. amoniak, PCB, dioxíny, ťažké kovy a pod., ktoré sa s nimi vylučujú trusom.
 • Znižuje chorobnosť a úhyny zvierat.

Vplyv na tráviaci systém

 • Účinne preventívne pôsobí proti hnačkám, dyspepsiám a akútnym intoxikáciám.
 • Udržuje primeranú motilitu v tráviacom systéme.
 • Udržuje pH v optimálnom fyziologickom rozpätí – efektívne využitie jednotlivých zložiek krmiva, vytváranie a udržiavanie optimálnych fyziologických podmienok trávenia.
 • Znižuje biosyntézu, resp. podporuje degradáciu biogénnych amínov – histamín.

Vplyv na činnosť bachora

 • Pozitívne ovplyvňuje štruktúru a rozvoj mikroorganizmov.
 • Zvyšuje úroveň bachorovej fermentácie a využitie živín.
 • Ovplyvňuje tvorbu UMK (kyseliny propionová, octová a maslová) množstvo a zloženie mlieka.
 • Redukuje nadbytočnú tvorbu NH3 – toxický vplyv na organizmus, hlavne pečeň.
 • Výrazne prispieva k prirodzenej degradácii škodlivých látok a toxínov (mykotoxínov) v rámci bachorovej fermentácie.

Vplyv na činnosť čreva

 • Ochranou a stabilizáciou funkčného stavu sliznice čreva, obmedzuje rast a množenie vírusov, parazitov (kokcídie … ), patogénnych baktérií – klostrídie, koliformné baktérie apod.
 • Podporuje vychytávanie a vylučovanie biogénnych amínov na úrovni GIT a zabraňuje ich vstrebávaniu do krvného obehu, úpravou prostredia GIT potláča rast patogénov a podporuje rast a rozvoj symbiotických, zdraviu prospešných mikroorganizmov.
 • Viaže endotoxíny a exotoxíny – bráni ich negatívnemu účinku na tráviaci trakt a orgány, a tým aj pozitívne ovplyvňuje ich sekrečné vlastnosti.
 • Stabilizuje pH tráviaceho traktu a následne aj organizmu, krvi.
 • Ovplyvňuje činnosť a zloženie črevnej a bachorové mikroflóry v prospech symbiotických mikroorganizmov.
 • Podporuje stabilné prostredie čreva a stimuluje reguláciu a tvorbu pankreatických a črevných enzýmov.
 • Stimuluje receptory imunitného systému v črevných klkoch pri ochrane proti patogénom.
 • Pozitívne ovplyvňuje všetky funkcie tráviaceho systému, zlepšuje trávenie a resorpciu živín, svojimi účinkami v črevnom trakte predchádza tráviacim poruchám – hnačka, zápcha, zvyšuje apetít.

Vplyv na reprodukciu

 • Reguláciou hladiny sérovej mocov1ny pozitívne ovplyvňuje fertilitu dojníc, bráni toxickému vplyvu močoviny na vajíčko a spermie po inseminácii.
 • Znižuje embryonálnu mortalitu stabilizáciou transformácie bielkovín, znížením úrovne močoviny a podporou činnosti žltého telieska pre tvorbu progesterónu a redukciu tvorby PGF 2a.
 • Chráni zárodok pred toxickými vplyvmi, hlavne v období do 12 týždňa, do vytvorenia placenty.
 • Väzbou endotoxínov a exotoxínov ovplyvňuje reprodukčné schopnosti a správny vývoj plodu.

Vplyv na pečeň

 • Znižuje funkčnú záťaž pečene pri premene amoniaku na močovinu, jeho zachytávaním na úrovni bachora, hlavne pri zvýšenej absorpcii amoniaku, a tým stabilizuje energetický metabolizmus a regeneráciu pečeňového tkaniva.
 • Pozitívne ovplyvňuje regeneračné schopnosti pečeňového tkaniva a aktívne ovplyvňuje pečeňový metabolizmus.
 • Ovplyvňuje funkcie pečene a čiastočne ju chráni pred ochorením alebo poruchami.

Vplyv na imunitný systém

 • Vychytávaním toxických látok a stabilizáciou sliznice čreva podporuje a reguluje aktivitu imunitného systému, a tým zvyšuje obranyschopnosť organizmu aktiváciou imunokompetentných buniek.
 • Katalyzačnými procesmi zasahuje do metabolizmu proteínov a sacharidov mikróbov, čo vedie k inhibícii patogénnych mikroorganizmov.
 • Obnovuje elektrolytickú rovnováhu poškodených buniek.

Vplyv na zoohygienu

 • Zlepšuje pohodu ustajnených zvierat.
 • Zlepšuje mikroklímu v maštali, znížením obsahu a koncentrácie emisných plynov (až o 55%).
 • Znižuje produkciu stresových hormónov – zvieratá lepšie znášajú prevádzkový stres – vysoké teploty, zmena prostredia, náhle klimatické zmeny, zmeny stanovišťa, časovo náročné presuny.
 • Stabilizáciou N v pevných a tekutých exkrementoch zvyšuje ich využiteľnosť ako dostupného zdroja N pre hnojenie rastlín.