Certifikát produktu

100% prírodná kŕmna surovina s vysokým obsahom aktivovaných humínových kyselín min. 57%, minerálnych látok a stopových prvkov s prídavkom mravčanov.

Vhodné pre použitie v ekologickom poľnohospodárstve

Charakteristika

HUMAC® Natur AFM Monogastric je 100% prírodná kŕmna surovina, prášok hnedočierneho vzhľadu s vysokým obsahom aktivovaných humínových kyselín (+57% m/m) získaných z mineraloidu Leonarditu – prírodnej látky rastlinného pôvodu s vysokou biologickou účinnosťou. Pre lepšiu účinnosť prípravku na monogastrické zvieratá sa pridáva kyselina mravčia. Produkt sa vyrába z najčistejšej suroviny, ktorej parametre splňujú prísne kritériá noriem EU na kŕmne suroviny. Pri výrobe neboli použité žiadne chemické prísady. Produkt je povolený pre použitie v ekologickom hospodárstve pre produkciu biopotravín. HUMAC môže nahradiť použitie okyslovadiel a vyväzovačov toxínov.

Aplikáciou kŕmnej suroviny HUMAC® Natur AFM Monogastric súčasne dodávame do organizmu zvierat humínové látky, minerálne látky a stopové prvky v chelátovej forme, ktoré sú ľahko využiteľné v organizme zvierat. Preventívnou aplikáciou do krmiva predchádzame poruchám zdravia (najmä hnačkám a ďalším tráviacim poruchám, infekčným a neinfekčným ochoreniam), zabezpečujeme adsorpciu toxínov, mikrobiálnych a plesňových toxínov a pre organizmus iných jedovatých zlúčenín.

Biologické a fyzikálne vlastnosti humínových kyselín sú veľmi dobre preukázané vo výskume a praxi.

Účinnosť

 • Upravuje črevnú mikroflóru, stabilizuje pH tráviacej sústavy – prevencia hnačiek a ďalších tráviacich ochorení
 • Pôsobí ako okyslovadlo obmedzuje rast a množenie vírusov, parazitov a patogénnych baktérií, podporuje rast zdraviu prospešných mikroorganizmov
 • Znižuje potrebu antimikrobiálnych látok vrátane zinku
 • Tlmí vznik zápalov, podporuje imunitu, aktivuje metabolizmus, znižuje úhyny
 • Detoxikuje organizmus, zabraňuje vstrebávaniu toxických látok, ťažkých kovov, plesňových a bakteriálnych toxínov a iných jedovatých zlúčenín z tráviaceho aparátu do organizmu zvieraťa
 • Dodáva zvieratám minerálne látky a stopové prvky v chelátovej forme, ktoré sú ľahko využiteľné v organizme zvierat
 • Zlepšuje využitie krmiva a ich nutričných zložiek, čím zvyšuje prírastky a zlepšuje konverziu krmiva
 • Upravuje mikroklímu maštale podstatným znížením emisií škodlivých pachov a plynov
 • Zlepšuje ekonomiku živočíšnej výroby

Dosiahnuté výsledky v chove monogastrických zvierat

 • Zvýšenie denných prírastkov (o 6-8%), skrátenie doby výkrmu
 • Zníženie spotreby krmiva na kg prírastku (o 4-7%)
 • Zníženie úhynov u mláďat, ale aj u dospelých jedincov (o 40-50%)
 • Zvýšenie znášky u nosníc (priemerne o 4%) je výsledkom predÍženia znáškovej krivky, čo je odrazom lepšieho zdravotného stavu nosníc
 • Vyššia jatočná výťažnosť
 • Vyšší podiel prsnej a stehennej svaloviny u hydiny
 • Výrazne lepšie senzorické vlastnosti jatočného mäsa
 • Zvýšenie vyrovnanosti stáda
 • Zníženie nákladov na antibiotiká a iné lieky
 • Výrazne zníženie maštaľného zápachu
 • Vylúčenie možnosti vzniku mikrobiálnej rezistencie a prítomnosti rezíduí cudzorodých látok v živočíšnych produktoch
 • U nosníc mimo zvýšenej produkcie vajec a lepšej liahnivosti sa mierne zvýši hmotnosť vajec, pričom hrúbka škrupiny sa nemení, ale zvýši sa jej pevnosť

Dávkovanie

HUMAC® Natur AFM Monogastric sa primiešava do krmiva, ktoré môže byť ihneď skrmované. Kŕmna surovina je bez ochrannej doby.

Prasatá0,5 % do krmiva
Hydina 0,4 – 0,7 % do krmiva
Domáce zvieratá
(psy a mačky)
2 – 3 g / deň / kus
0,5 do krmiva

Spôsob podania

Prípravok sa primiešava do krmiva, ktoré môže byť ihneď skrmované. Aplikácia minimálne s 2-hodinovým odstupom po podaní iných liečiv.

Technické parametre

Humínové kyseliny v sušinemin. 57 %
Ďalšie látky v sušine
Fulvonové kyselinymin. 5%
Mravčany3,24 %
Vápnik (Ca)5,11 %
Horčík (Mg)4 855 mg/kg
Železo (Fe)18 094 mg/kg
Meď (Cu)14,25 mg/kg
Zinok (Zn)35,15 mg/kg
Mangán (Mn)135 mg/kg
Kobalt (Co)1,18 mg/kg
Selén (Se)1,59 mg/kg
Vanád (V)40,0 mg/kg
Molybdén (Mo)2,57 mg/kg
Všetky v prírode sa vyskytujúce stopové prvkyv μg/kg
Vlastnosti
Veľkosť častícdo 100 μm
Vlhkosťmax. 15 %

Bezpečnosť

HUMAC® Natur AFM Monogastric je absolútne bezpečný a neobsahuje žiadne nebezpečné látky. HUMAC® Natur AFM Monogastric sa dodáva v práškovej horme a pri vdýchnutí môže spôsobiť podráždenie.

HUMAC® Natur AFM Monogastric nie je toxický pre zvieratá a ľudí.

Balenia

25 kg

Doba použiteľnosti

24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania

Ďalšie informácie

Všeobecný popis účinku

 • Svojím účinkom v črevnom trakte predchádza tráviacim poruchám – hnačka, zápcha, zvyšuje chuť k jedlu
 • Udržuje acidobázickú rovnováhu v organizme
 • Má výrazný vplyv na udržovanie biologickej homeostázy organizmu zvierat
 • Znižuje produkciu stresových hormónov – presuny zvierat, kanibalizmus, teplotný stres
 • Účinná látka – humínové kyseliny – sú prirodzenou zložkou krmiva zvierat, pretože sú prítomné v pôde, v pitných i stojacich vodách
 • Zvyšuje produkciu a rentabilitu chovu
 • Zlepšuje vyrovnanosť stáda
 • Výrazne znižuje spotrebu antibiotík a ostatných liekov (podávanie antibiotík a antikokcidík nepriaznivo ovplyvňuje vývoj črevnej mikroflóry s dopadom na trávenie a imunitu zvierat)
 • Znižuje chorobnosť a úhyny zvierat

Vplyv na tráviaci systém

 • Účinne preventívne pôsobí proti hnačkám, dyspepsiám a akútnym intoxikáciám
 • Viaže mikrobiálne a plesňové toxíny a iné pre organizmus jedovaté zlúčeniny, napr. amoniak, PCB, dioxíny, ťažké kovy a pod., do nevyužiteľných komplexov, ktoré sa následne s výkalmi vylučujú z organizmu zvierat
 • Udržuje primeranú motilitu v tráviacom systéme
 • Udržuje pH v optimálnom fyziologickom rozpätí – efektívne využitie jednotlivých zložiek krmiva, vytváranie a udržanie optimálnych fyziologických podmienok pri trávení
 • Udržuje acidobázickú rovnováhu organizmu (pri metabolickej acidóze dochádza k zvýšenému odbúravaniu vápnika z kostí. Nedostatok, resp. odbúravanie vápnika sa prejaví napr. i na kvalite vaječných škrupín a pevnosti kostí
 • Stabilizáciou pH obsahu žalúdka a čreva a správnym zložením črevnej mikroflóry sa zabraňuje hnilobnému rozkladu črevného obsahu – vyvolaného nedostatočným enzymatickým rozkladom bielkovín
 • Pozitívne ovplyvňuje všetky funkcie tráviaceho systému, zlepšuje trávenie a resorpciu živín
 • Podporuje vychytávanie a vylučovanie biogénnych amínov na úrovni GIT a zabraňuje ich vstrebávaniu do krvného obehu
 • U prasníc zlepšuje príjem krmiva po pôrode, čo má za dôsledok zlepšenie mliečnosti (zlepšení kvality a množstva produkovaného mlieka) a následne i vyššiu hmotnosť a zdravotný stav u prasiatok a následne aj odstavčiat

Vplyv na činnosť čreva

 • Ochranou a stabilizáciou funkčného stavu sliznice čreva obmedzuje rast a množenie vírusov, parazitov (kokcídie, … ), patogénnych baktérií – klostrídie, koliformných baktérií, salmonely a pod., a naopak podporuje rast a rozvoj symbiotických, zdraviu prospešných mikroorganizmov
 • Má ochranný účinok na črevnú sliznicu, tlmí vznik zápalov a podporuje imunitný systém, čím sa stáva účinnou prevenciou hnačkových ochorení prasiat, infekcií dýchacieho systému, syndrómu chradnutia prasiat, syndrómu dermatitídy a nefropatie
 • Pôsobením na prenášač dvojmocných katiónov DMT1 (divalent metal transporter1) urýchľuje resorpciu dvojmocných katiónov (Cu2+, Fe2+, Ca2+, Mg2+, Zn2+, Mn2+, Co2+) do črevnej bunky (enterocyt) a následne do krvného obehu
 • Podporuje resorpciu Fe2+ do enterocytov (v tejto podobe sa železo vyskytuje napr. i v rastlinách), čím pozitívne účinkuje pri liečbe anémie (chudokrvnost)
 • Podporou a správnym zložením črevnej mikroflóry sa podporuje činnosť tráviacich enzýmov a v črevnom trakte tvorba vitamínov skupiny B a vitamín K – ochrana sliznice čriev pred pôsobením toxínov a pred adherenciou patogénnych mikroorganizmov
 • Viaže endotoxíny a exotoxíny – zabraňuje ich negatívnemu účinku na tráviaci trakt a orgány a tým i pozitívne ovplyvňuje ich sekrečné vlastnosti
 • Stabilizuje pH v tráviacom trakte a následne i v organizme, krvi
 • Podporuje stabilné prostredie čreva a stimuluje sekréciu pankreatických a ostatných enzýmov
 • Stimuluje receptory imunitného systému v črevných klkov pri ochrane proti patogénom
 • Pozitívne ovplyvňuje všetky funkcie tráviaceho systému, zlepšuje trávenie a resorpciu živín, svojimi účinkami v črevnom trakte predchádza poruchám trávenia -hnačka, zápcha, zvyšuje chuť k jedlu

Vplyv na reprodukciu

 • Znižuje embryonálnu mortalitu podporou činnosti žltého telieska pre tvorbu progesterónu a redukciu tvorby PGF 2a
 • Chráni zárodok pred toxickými vplyvmi
 • Väzbou endotoxínov a exotoxínov ovplyvňuje reprodukčné schopnosti a správny vývoj plodu
 • Podstatne znižuje výskyt MMA syndrómu u prasníc
 • Zvyšuje znášku a kvalitu násadových vajec u nosníc
 • Zlepšuje reprodukčné ukazovatele, znižuje úhyny a zvyšuje počet narodených zdravých mláďat, zvyšuje fertilitu zvierat

Vplyv na pečeň

 • Znižuje funkčnú záťaž pečene, zvyšuJe energetický metabolizmus hlavne aktiváciou bunkového dýchania, čím podporuje i regeneráciu pečeňového tkaniva. Aktívne ovplyvňuje pečeňový metabolizmus a inaktiváciou voľných radikálov ju chráni pred poškodením

Vplyv na imunitný systém

 • Vychytávaním toxických látok a stabilizáciou sliznice čreva podporuje a reguluje aktivitu imunitného systému tým, že zvyšuJe obranyschopnosť organizmu aktiváciou imunokompetentných buniek a tvorbu cytokínov
 • Podporou imunitného systému u prasiat dochádza k zníženým výskytom hnačiek a ďalších črevných ochorení. Výsledkom je skrátenie doby výkrmu s lepšími prírastkami a aj konverziou živín
 • Podporou imunitného systému u hydiny a stabilizáciou pH tráviacej sústavy, výrazne zabraňuje šíreniu kokcidióz, bakteriálnych enteritíd a ďalších parazitárnych a infekčných ochorení

Vplyv na zoohygienu

 • Zlepšuje mikroklímu v maštali znížením obsahu a koncentrácie emisných plynov (až o 55%). Emisné plyny ovplyvňujú metabolizmus hlavne u intenzívne rastúcich zvierat vo výkrme pri nedostatočnom vetraní. Pri dlhodobom pobyte zvierat v prostredí s vyššími koncentráciami vzdušného čpavku nad 0,05% objemu sú popisované až hromadné keratokonjuktivitídy (zápaly očnej rohovky a spojiviek) a laryngotracheitídy (zápal hrtanu a priedušnice) so spazmom hlasiviek hlavne u hydiny a prasiat. Sírovodík pôsobí toxicky hlavne na respiračný systém. Extrémne, hlavne pri vysokých koncentráciách CO2, môže dôjsť až k uduseniu zvierat
 • Znižuje produkciu stresových hormónov – zvieratá lepšie znášajú prevádzkový stres – vysoké teploty, zmena prostredia, náhle klimatické zmeny, zmeny stanovišťa, časovo náročné presuny a iné
 • Stabilizáciou N v pevných a tekutých exkrementoch sa zvyšuje jeho využiteľnosť ako dostupného zdroja dusíka v organickom hnojive (hnoj, hnojovica) vo výžive rastlín
 • Zlepšuje pohodu ustajnených zvierat