Certifikát produktu (treba ešte zmeniť)

„Kŕmna surovina vyrobená z aktivovaného Leonarditu s vysokým obsahom humínových kyselín.“

„Určené pre všetky druhy zvierat.“

„Je určený hlavne pre teľatá a ďalšie zvieratá kŕmené tekutou stravou.“

Charakteristika

HUMAC® Natur AFM Liquid je 100% prírodná kŕmna surovina s vysokým obsahom humínových kyselín (+ 65 %). Je dodávaný ako suspenzia hnedočierneho vzhľadu získaná z Leonarditu. Jeho technologickou úpravou získavame humifulvát rozpustný vo vode, s vysokým obsahom humínových kyselín v suspenzii. Zachovávajú sa pri tom i dôležité organicko-minerálne látky zo základnej suroviny, ktoré zostávajú v roztoku.

Biologické a fyzikálne vlastnosti humínových kyselín sú veľmi dobre preukázané vo výskume a praxi.

Účinnosť

Aplikáciou prípravkov dodávame zvieratám minerálne látky a stopové prvky v chelátovej forme, ktorá je ľahko využiteľná v organizme zvierat.

Pôsobia detoxikačne a antisepticky. Podporujú baktericídnu, antivírusovú a fungicídnu ochranu organizmu. Používajú sa ako prevencia a podpora liečby hnačkových ochorení, dyspepsií a rôznych intoxikácií. Pôsobia stimulačne na tráviaci proces pri intenzívnej výžive na vysokú úžitkovosť. Podporujú reprodukčné ukazovatele zvierat a produkciu živočíšnych produktov bez rezíduí cudzorodých látok.

Účinnou látkou prípravkov sú humínové kyseliny, ktoré majú vysokú adsorpčnú kapacitu, viažu na seba toxické látky v tráviacom systéme zvierat (toxíny, ťažké kovy, PCB, toxické látky vznikajúce pri metabolizme), ktoré sa nimi vylučujú trusom. Zaisťujú detoxikáciu organizmu, podporujú imunitný systém a aktivujú metabolizmus. Stabilizujú pH v celom tráviacom systéme zvierat, optimalizujú tráviace pochody a podporujú množenie a činnosť symbiotickej mikroflóry.

Prípravky zlepšujú konverziu krmiva, podporujú produkciu pankreatických enzýmov, znižujú úhyn a zabezpečujú dobré produkčné zdravie zvierat.

Dosiahnuté výsledky v chove hospodárskych zvierat

 • zvýšenie denných prírastkov (cca o 8 %) a lepšia konverzia krmiva (cca o 7 %)
 • zníženie úhynov u mláďat i dospelých jedincov (cca o 40 %)
 • u kráv má vplyv na zvýšenú produkciu mlieka (o 1 – 1,5 litra), vyššie hodnoty tuku a bielkovín v mlieku, zníženie gynekologických problémov, ochorení kopýt, paznechtov a vemena, obmedzený výskyt mastitíd
 • stabilizácia fyziologického pH bachora u prežúvavcov
 • zlepšenie plodnosti, skracuje sa is perióda (u kráv cca o 11 dní)
 • zvýšenie produkcie u nosníc (cca o 4 %), výrazné zníženie podielu poškodených vajec
 • výrazné zníženie zápachu výkalov a močoviny (NH3 až o 64 %)
 • zníženie dýchacích problémov
 • podstatné zníženie hnačiek u mladých i dospelých zvierat
 • lepšia kondícia i jednotnosť stáda (chovu), zníženie brakácie
 • zvládnutie stresov – znížená produkcia stresových hormónov, obmedzenie kanibalizmu
 • stimulácia imunologického systému – hlavne u mláďat
 • zníženie nákladov na antibiotiká a ostatné liečivá

Dávkovanie

HUMAC® Natur AFM Liquid sa primiešava do mlieka, vody alebo tekutého krmiva a to môže byť ihneď skrmované. Kŕmne suroviny sú bez ochrannej doby.

Hovädzí dobytok (dospelé zvieratá)1 liter / 500 litrov vody
Teľatá10 – 50 ml / deň / kus
do mlieka / vody
Prasatá1 liter / 300 litrov vody
Odstavčatá 20 ml / deň / kus
do mlieka / vody

Technické parametre

Humínové kyseliny v sušinemin. 45 %
Voľné humínové kyseliny v tekutinemin. 15 %
Ďalšie látky v sušine
Fulvonové kyselinymin. 5%
Vápnik (Ca)1 200 mg/l
Horčík (Mg)55 mg/l
Železo (Fe)260 mg/l
Meď (Cu)1,70 mg/l
Zinok (Zn)2,65 mg/l
Mangán (Mn)1,97 mg/l
Kobalt (Co)0,163 mg/kg
Selén (Se)0,077 mg/l
Vanád (V)4,85 mg/l
Molybdén (Mo)0,295 mg/l
Všetky v prírode sa vyskytujúce stopové prvkyv μg/kg
Vlastnosti
Veľkosť častícdo 100 μm
Vlhkosťmax. 75 %

Bezpečnosť

HUMAC® Natur AFM Liquid je absolútne bezpečný a neobsahuje žiadne nebezpečné látky.

HUMAC® Natur AFM Liquid nie je toxický pre zvieratá a ľudí.

Balenia

1 l, 5 l, 10 l

Doba použiteľnosti

24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania