Kŕmne suroviny rady HUMAC® Natur AFM v chove hovädzieho dobytka

HUMAC® Natur AFM je organicko-minerálna kŕmna surovina s vysokým obsahom humínových kyselín. Je to 100% prírodná látka s vysokou biologickou účinnosťou – prírodný rastový stimulátor. Aplikáciou kŕmnej zmesi HUMAC® Natur AFM dodávame zvieratám minerálne látky a stopové prvky v chalátovej forme, ktorá je ľahko využiteľná v organizme zvierat.

Pridaním kŕmnej suroviny HUMAC® Natur AFM do krmiva sa upravuje črevná mikroflóra – brzdí rozmnožovanie škodlivej a naopak podporuje rast užitočnej mikroflóry. Tlmí vznik zápalov a podporuje imunitu. Priaznivo pôsobí na pH tráviacej sústavy. Zabraňuje vstrebávaniu toxických kovov, cudzorodých látok, plesňových toxínov a iných pre organizmus jedovatých zlúčenín z tráviaceho aparátu, ktoré sa vylučujú trusom zvierat. Priaznivo zlepšuje využitie krmiva a jeho nutričných zložiek, čím sa zlepšuje konverzia krmiva.

Zlepšuje mikroklímu v maštali, absorbovaním hlavne dusíkatých a ostatných látok v plynnej forme, následkom čoho sa podstatne znižujú emisie škodlivých (skleníkových) plynov.

Pre jednoduchšiu aplikáciu do mlieka alebo vody u teliat je určený tekutý prípravok HUMAC® Natur AFM Liquid s porovnateľnými
účinkami ako HUMAC® Natur AFM.

Pre vysoko produkčné dojnice behom celého obdobia laktácie bol vyvinutý HUMAC® Natur AFM Pufer s prídavkom oxidu horčíka – významnej pufrovacej látky. Pri vyváženej kŕmnej dávke udržuje optimálne fyziologické pH v organizme bez potreby ďalších pufrov.

Optimalizácia ekonomiky chovu hydiny

Tak ako u iných druhov zvierat, aj u hovädzieho dobytka humínové kyseliny urýchľujú celkový metabolizmus bunky, podporujú bunkové dýchanie a tvorbu energie, čím stimulujú organizmus k zvýšenému príjmu živín, vylučovaniu väčšieho množstva tráviacich štiav, podpore imunity a celkového zdravotného stavu. Výsledkom je zrýchlený rast, vyššia produkcia a lepšia odolnosť voči chorobám.
V chovoch hovädzieho dobytka má použitie prípravkov rady HUMAC® Natur AFM tieto pozitívne vplyvy na ekonomiku chovu:

 • Zlepšuje produkciu a rentabilitu chovu (zvýšenie produkcie mlieka o 1 – 1,5 I/deň)
 • Priaznivo ovplyvňuje využitie živín z kŕmnej dávky, čím zlepšuje konverziu krmiva (4 – 8%)
 • Výrazne znižuje spotrebu antibiotík a liečiv (30 – 40%)
 • Optimalizuje reprodukčné ukazovatele (pokles inseminačného indexu, skrátenie medziobdobia a servis periódy), výraznejšie ruje
 • Zlepšuje vyrovnanosť stáda
 • Znižuje chorobnosť a úhyny zvierat (až 40%)

Použitie a dávkovanie

HUMAC® Natur AFM sa primiešava do krmiva alebo je spracovaný do granúl.
Dospelé zvieratá: 100 – 150 g / deň / kus alebo 3 – 5 kg / t krmiva
Teľatá: 20 – 40g/deň/ kus, do mlieka/krmiva
HUMAC® Natur AFM Liquid sa primiešava do mlieka, vody, alebo tekutého krmiva. Je určený predovšetkým pre teľatá.
Teľatá: 10 – 50 ml / deň / kus do mlieka / vody

HUMAC® Natur AFM Pufer sa primiešava do krmiva. Je určený pre produkčné dojnice
behom celého obdobia laktácie.
Produkčné dojnice: 150 – 200 g / deň / kus

V prípade výskytu hnačkových ochorení doporučujeme 2-3x zvýšiť preventívnu dávku po dobu minimálne 5 dní. Kŕmne suroviny sú bez ochrannej doby, pripravené krmivo môže byť ihneď skrmované.

Efekt použitia kŕmnych surovín rady HUMAC® Natur AFM u dojníc, teliat a jalovíc

Obdobie státia na sucho
4-6 týždňov pred otelením

 • zvýšenie kvality prípravy na pôrod
 • výrazný pokles subklinických a klinických acidóz, ketóz a mastitíd
 • vyššia úroveň zoohygieny-výrazné zníženie hladiny metánu, NH3 a H2S v maštali – vplyv na dýchacie cesty a fyziologický vplyv na hospodárenie s dusíkom – obmedzenie vplyvu NH3 na vnútorné orgány, hlavne pečeň
 • vyššia úroveň regenerácie mliečnej žľazy
 • detoxikácia organizmu (mykotoxíny, bakteriálne toxíny, ťažké kovy, … ) – toxíny majú tendenciu prechádzať do plodu, resp. do mledziva a mlieka
 • fyziologicky vyrovnané pH organizmu
 • optimálne hospodárenie s živinami, makro a mikro prvky
 • vyššia hladina imunoglobulínov v mledzive – vyššia imunita teliat


Od otelenia po zabreznutie

 • menej komplikácii pri pôrode
 • vysoká kvalita mledziva – základný predpoklad vysokej ekonomiky chovu teliat
 • optimálne využívanie živín z krmiva – rýchly nástup laktačnej krivky a predpoklad vysokej produkcie mlieka
 • výrazný pokles mastitíd a popôrodných komplikácií a zápalov
 • výraznejšie ruje
 • optimálna príprava na budúcu graviditu znížením hodnoty inseminačného indexu, skrátenie servis periódy a optimalizácia ostatných reprodukčných ukazovateľov s cieľom dosiahnuť 1 teľa od 1 kravy/ rok
 • detoxikačné účinky HU MAC® Natur AFM, optimálne využitie živín z kŕmnej dávky a zlepšenie reprodukčných ukazovateľov, je predpoklad zvýšenia počtu laktácií a výrazného zlepšenia ekonomiky chovu

Od zabreznutia
po obdobie státia na sucho

 • optimalizácia využitia živín z kŕmnej dávky a správna činnosť tráviaceho systému a vnútorných orgánov
 • výrazný vplyv na metabolizmus bachora – vyššia produkcia mlieka stáleho zloženia, degradácia endotoxínov a exotoxínov
 • priaznivý vplyv na fermentáciu uhľohydrátov (a niektorých aminokyselín) bachorovými mikroorganizmy
 • výrazne znižuje produkciu histamínu a tým aj zápalové procesy končatín, čím zabraňuje poklesu produkcie mlieka
 • výrazne ovplyvňuje množenie a regeneráciu baktérií a vírusov v tráviacom trakte zvierat, detoxikuje tráviaci systém od mikrobiálnych a plesňových toxínov
 • HUMAC® Natur AFM dokáže udržať zviera v dobrej reprodukčnej kondícii a po správnom zasušení je zviera pripravené na ďalšiu graviditu a kvalitnú laktáciu

Teľatá (podávame ihneď po pôrode do mlieka)

 • v prvých dňoch priaznivo ovplyvňuje vývoj užitočných mikroorganizmov a bráni rozvoju patogénov
 • takmer odstráni z chovov hnačkové ochorenia
 • lepší zdravotný stav teliat s minimálnymi nákladmi na lieky
 • minimálne o 10 % je možné dosiahnuť navýšenie prírastkov pri minimálne 10 % lepšej konverzii živín z krmiva
 • úhyny až na výnimky neexistujú

Jalovice pripravované na zabreznutie a pôrod

 • podobne ako u mliečnych kráv pravidelným podávaním HUMAC® Natur AFM efektívne pripravujeme zviera do stavu optimálneho produkčného zdravia a tým je pripravené na pôrod a následnú laktáciu s vysokou produkciou kvalitatívne vyrovnaného mlieka