O nás

Sme registrovaný krmivársky podnik s registračným číslom SK 100900, C1V, E. Zameriavame sa na výrobu produktov s vysokým obsahom aktivovaných humínových kyselín určených pre výrobcov kŕmnych zmesí a pre živočíšnu výrobu. Humínové kyseliny prinášajú zvieratám veľké množstvo benefitov.

Produktová rada HUMAC® Natur AFM sú kŕmne suroviny vyrobené z aktivovaného Leonarditu s vysokým obsahom humínových kyselín určené pre všetky druhy zvierat. Tvoria ideálny komponent pre výrobu bezpečných a účinných kŕmnych zmesí a sú vhodné pre použitie v ekologickom hospodárstve.

Okrem toho máme produktový rad určený pre pôdu, rastliny a životné prostredie vo forme prírodných pôdnych kondicionérov (HUMAC® Agro).

Naše produkty sú určené pre profesionálnu aplikáciu v živočíšnej a rastlinnej výrobe.

Kategórie produktov

Kŕmna surovina

100 % prírodná kŕmna surovina s vysokým obsahom humínových kyselín, minerálnych látok a stopových prvkov, určená pre všetky druhy zvierat.

Veterinárny prípravok

100 % prírodný veterinárny prípravok s vysokou biologickou a farmakologickou účinnosťou, určený pre všetky druhy zvierat.

Prípravok na podstielku

Prírodný prípravok s dezinfekčným a adsorpčným účinkom pre stajňové prostredie „určený na podstielku pre všetky druhy zvierat“ , ktorý aplikáciou na podstielku výrazne prispieva k stabilizácii zoohygienických podmienok a podpore produkčného zdravia a pohody chovaných zvierat.

Prípravok pre pôdu a rastliny

Prírodný stimulátor úrodnosti pôdy a pôdny detoxikant s vysokým obsahom aktivovaných humínových kyselín až 62 %. 100 % prírodného pôvodu, bez akýchkoľvek chemických úprav, či prídavných látok. Vhodný na použitie v ekologickom poľnohospodárstve.

Tekutá forma HUMAC® Natur AFM

100 % prírodná kŕmna surovina s vysokým obsahom humínových kyselín, minerálnych látok a stopových prvkov, určená pre všetky druhy zvierat. V tekutej forme pre ešte vyššiu účinnosť a ľahšiu aplikáciu.

Detoxikácia krmiva

100 % prírodná kŕmna surovina s vysokým obsahom humínových kyselín určená na detoxikáciu kŕmnych zmesí zvierat od mykotoxínov, bakteriálnych toxínov, toxických kovov, organických toxínov ako sú dioxíny, PCB a ďalšie, ktoré sa do tela bežne dostávajú s krmivom.

S prídavkom oxidu horečnatého

100 % prírodná kŕmna surovina s vysokým obsahom humínových kyselín a pufračných látok a prídavkom oxidu horečnatého „určená pre vysoko produkčné dojnice počas obdobia laktácie do fázy státia na sucho“

S prídavkom mravčanov

100 % prírodná kŕmna surovina s vysokým obsahom humínových kyselín a prídavkom mravčanov „určená pre monogastrické zvieratá“

Certifikáty

Máme všetky potrebné legislatívne dokumenty, ktoré máme mať. Garantujeme bezpečnosť našich výrobkov ako aj férový prístup v obchodovaní. Produkty pre zvieratá sa vyrábajú v bezpečnostnom certifikovanom režime GMP+ FSA. HUMAC je schválený a odporúčaný pre použitie v ekologickom poľnohospodárstve pre pestovanie a produkciu zdravých bio potravín. Kosher certifikát potvrdzuje čistotu produktov i výrobného procesu.

Sme členom Asociácia výrobcov organických hnojív (AVOH).

Druhy zvierat

Produkty HUMAC® sú určené pre všetky druhy zvierat

Ovce a kozy

Humínové kyseliny v chove zvierat

Prírodné humínové látky sú prirodzenou zložkou výživy zvierat – sú základnou organickou štruktúrou pôdy, bežne sú prítomné v pitnej vode, riekach, jazerách. Humínové kyseliny v naturálnej forme patria medzi prírodné antibiotiká, ktoré zvieratá v prírode samé vyhľadávajú, ak majú zdravotné problémy alebo poranenia. Humínové kyseliny sú komplexné organické molekuly s vysokou biologickou účinnosťou. Pôsobia detoxikačne a antisepticky. Podporujú antibakteriálnu, antivírusovú a fungicídnu ochranu organizmu. Používajú sa ako prevencia a podpora liečby hnačkových ochorení, dyspepsie a rôznych intoxikácií.

Pôsobia stimulačne na tráviaci proces pri intenzívnej výžive na vysokú úžitkovosť, podporujú reprodukčné ukazovatele zvierat a produkciu živočíšnych produktov bez rezíduí cudzorodých látok. Majú veľkú adsorpčnú kapacitu, viažu na seba toxické látky a vírusy v tráviacom systéme, ktoré sa vylučujú trusom. Zaisťujú detoxikáciu organizmu, podporujú imunitný systém a aktivujú metabolizmus. Stabilizujú pH v celom tráviacom systéme zvierat a optimalizujú tráviace pochody.

Prípravky na báze humínových kyselín zlepšujú konverziu krmiva, znižujú úhyn a zabezpečujú dobré produkčné zdravie zvierat.

Výsledky v chove hospodárskych zvierat

 • zvýšenie denných prírastkov (cca o 8 %) a lepšia konverzia krmiva (cca o 7 %)
 • zníženie úhynu u mláďat i dospelých jedincov (cca o 40 %)
 • zvýšenie produkcie mlieka u kráv (o 1 – 1,5 litra), vyššie hodnoty tuku a bielkovín v mlieku
 • stabilizácia fyziologického pH bachora u prežúvavcov
 • zlepšenie plodnosti, skracuje sa servis perióda (u kráv cca o 11 dní)
 • zvýšenie produkcie u nosníc (cca o 4 %), výrazné zníženie podielu výklepkov
 • výrazné zníženie zápachu výkalov a močovky (emisie NH3 až o 64 %)
 • zníženie dýchacích ťažkostí
 • podstatné zníženie hnačiek u mladých aj dospelých zvierat
 • lepšia kondícia aj vyrovnanosť stáda (chovu), zníženie brakovania
 • zvládnutie stresov – znížená produkcia stresových hormónov, obmedzenie kanibalizmu
 • stimulácia imunitného systému – najmä u mláďat
 • zníženie nákladov na antibiotiká a iné lieky

Naši odberatelia

Spolupracujeme

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Navštívte naše ďalšie stránky